با ما ارتباط برقرار کن

مبصر

برپا، مجله ای است برای کارآفرینان و استارت آپ ها. اینجا می توانید بخونید و البته بنویسید. ایده ها و تجربیات خود را برای ما بفرستید

داستان توسط مبصر