با ما ارتباط برقرار کن

در باره برپا

یکی بود یکی نبود . . من بودم دوستام. همه نشسته بودیم . نمی دوسنتیم الان چکار کنیم که یهو ناگهان یکی داد زد برپا

ما هم بدون فکر یهو بلند شدیم . .

معلوم شد تکلیف ما برپا شدن بود . . برپا را برپا کردیم و در خدمتیم . . .

……

این روزها استارت آپ یک واژه گوش اشناست. خیلی ها دوست دارند استارت آپی داشته باشند که بتوانند به رویاهایشان، رنگ واقعیت بدهند.

برپا مجله اینترنتی هست که می خواهد اخبار و گزارش های استارتآپ ها را پوشش دهد.

فعلا همین . . در نفطه شروع هستیم.

 

آگهی

آگهی